Aprašymas

Sveikata – kiekvieno žmogaus turtas. Jau nuo mažų dienų būtina ugdyti reikalingus sveikos gyvensenos įgūdžius.
Aktyvus vaikų įtraukimas ir jų dalyvavimas sveikatingumo veikloje yra svarbūs asmens vystymuisi ir jo sveikatai.
Siekdami prisidėti prie vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo skatinsime su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, lavinsime esminius socialinius bei emocinius įgūdžius, susijusius su savimone, socialiniu sąmoningumu, savitvarda, bendravimo įgūdžiais, atsakingu sprendimų priėmimu.

Tikslas: Sudaryti sąlygas vaikams per vasaros atostogas sveikai ir turiningai pailsėti, plėtojant ir ugdant jų sveikos gyvensenos žinias, nuostatas ir įgūdžius. Organizuojant fizinę ir kūrybinę veiklą (kuri apima emocinę , psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo ne tik judesių kultūrą, bet ir savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, vaizduotę, komunikabilumą), skatinti stovyklos dalyvių fizinį aktyvumą ir gerinti sveikos gyvensenos įgūdžius bei ugdyti sąmoningą asmenybę, atitraukiant juos nuo žalingų įpročių, įtraukiant į aktyvias veiklas, sudarant galimybes saviraiškai.

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

 • formuoti sveikos gyvensenos, mitybos bei pirmos pagalbos įgūdžius;
 • padėti vaikams saugoti bei stiprinti sveikatą;
 • skatinti vaikus fiziškai aktyviai praleisti laisvalaikį;
 • leisti atsiskleisti stovyklautojų gabumams, ugdant saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas išbandyti save, prisitaikyti prie naujų aplinkybių;
 • padėti rasti draugų ir išsaugoti draugystę;
 • skatinti mokintis vienam iš kito, padėt vieni kitiems; (teigiamais pavyzdžiais formuoti kitų programos dalyvių elgesį bei požiūrį);
 • atskleisti ir lavinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumo įgūdžius;
 • skatinti dalyvių atvirumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir sąmoningumą, saviraišką, atsakingumą;
 • ugdyti toleranciją socialinę atskirtį patiriantiems vaikams;
 • atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti.

 

Stovyklos pamainos

2017-06-20     2017-06-29
2017-07-04     2017-07-13
2017-07-18     2017-07-27

 

Daugiau informacijos rasite: http://stovyklagintaras.lt/

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.