Aprašymas

Stovyklos tikslai: 

Ugdyti vaikų socialines emocines kompetencijas.

Uždaviniai:

  • sudaryti palankias sąlygas atsiskleisti vaikų fizinei prigimčiai, individualioms asmenybės savybėms bei emocinių reikmių ir socialinių poreikių tenkinimui;
  • lavinti tarpusavio neformalaus bendravimo įgūdžius;
  • ugdyti gebėjimą konstruktyviai spręsti problemas;
  • skatinti saviraišką ir kūrybiškumą bendraujant;
  • ugdyti kūrybiškumą bei kūrybinį mąstymą.

 

Populiarinti tradicinius Aukštaitijos amatus, kulinarinį paveldą bei sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą dalyvaujant etnokultūrinėse edukacinėse programos veiklose bei kokybiškai ir kūrybingai praleidžiant laiką.

Uždaviniai:

  • edukacinių programų pagalba plėsti vaikų ir jaunimo tradicinės krašto kultūros pažinimo akiratį išryškinant šio palikimo svarbą;
  • praktinių užsiėmimų metu ugdyti amato bei kulinarinio paveldo įgūdžius, skatinti kūrybiškumą,plėsti meninės raiškos galimybes, techninę kūrybą.

 

Sužinoti plačiau apie šią stovyklą

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklapyje nurodytais kontaktais.