Aprašymas

Programos tikslas – ugdyti moksleivių pilietinį bei socialinį sąmoningumą ir taip auginti ateities Lietuvos inteligentiją.

Programos uždaviniai:

  • Skatinti moksleivių domėjimąsi šalies visuomeniniu, kultūriniu, politiniu gyvenimo ir visuomenėje vykstančiais pokyčiais;
  • Ugdyti gebėjimą šiuos pokyčius kritiškai vertinti, identifikuoti problemas ir galimus sprendimo būdus;
  • Skatinti jaunų žmonių veiklumą, atsakomybės jausmą;
  • Suteikti praktinių žinių ir įgūdžių, reikalingų savarankiškam veikimui;
  • Padėti moksleiviams pažinti save ir savo interesų sritis;
  • Sukurti tinkamą aplinką jaunimo saviraiškos ir kūrybingumo ugdymui;
  • Sukurti tinkamą aplinką dalinimuisi patirtimi, savitarpio supratimui ir pagarbai;
  • Ugdyti vaikų charakterio savybes, vertybines nuostatas.

Ši programa skirta padėti moksleiviams suprasti savo kaip piliečių pareigą nuolat rūpintis bendruomenės ir šalies bendruoju gėriu, užuot laukus pokyčių, patiems imtis iniciatyvos kurti ir keisti aplinką. Kartu didelis dėmesys skiriamas gilesniam ateitininkų ideologijos, besiremiančios krikščioniškomis vertybėmis, supratimui bei susipažinimui su kitomis pasaulėžiūromis, jų argumentų bei prielaidų skirtumais. Programa vaikus savarankiškai mąstyti, kritiškai stebėti save ir supantį pasaulį, ugdo supratimą apie bendravimą su kitaminčiais bei skatina aktyvų veikimą bendruomenėje.


Stovyklos pamainos:
2016 12 28 - 2017 01 01
2017 04 08 - 2017 04 12


Daugiau informacijos rasite: www.ateitis.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.