Smagiu vaikų klegesiu Veprių stovykloje nuaidėjo dar vienas sezonas, kurio metu buvo pripildytas „Vasaros vitaminų“ indas.

Amatai ir tradicijos - 2

Rugpjūčio 15 d. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcį centrą paliks paskutinės stovyklos pamainos stovyklautojai

Stovykla ŽILVITIS

Moksleivių poilsiavietėje „Žilvitis“ baigiasi 51-asis vasaros sezonas, kuriame įgyvendimome Švietimo mainų paramos fondo vykdomą projektą TAPK.

2020 m. liepos 19–25 dienomis Žiobiškio turistinėje bazėje vyko Rokiškio jaunimo centro organizuojama vaikų vasaros stovyklos programa „Pažinimo vasara“ 7–18 metų vaikams.

Lietuvoje pasibaigus karantinui, bet esant ekstremaliai situacijai, nuo birželio 17 d. įsigaliojo nauji reikalavimai dėl neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų vasaros stovyklas, taip pat ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimo.

 

Nuo birželio 1 d. švelninami saugos reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo veikloms ir vasaros stovykloms. Jie patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

TAPK2 projekto dalinai remiamos vaikų vasaros stovyklos jau suplanuotos.

 

Dėl koronaviruso plitimo ir Vyriausybės bei Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijų, iki gegužės 11 d. didžioji dalis Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų dirbs nuotoliniu būdu. Todėl būtume dėkingi, kad kaip pagrindinę bendravimo priemonę su projektų koordinatoriais naudotumėte elektroninį paštą. Ši darbo forma mūsų organizacijai yra įprasta, tikimės, jog dėl to nekils nesklandumų.

Visų darbuotojų kontaktus galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje: www.smpf.lt/lt/kontaktai.

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą!

 
 

Švietimo mainų paramos fondas įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK 2)“, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas 7-18 m. vaikų užimtumui atostogų metu. Projekto lėšomis vaikams apmokama 30 % dalyvavimo stovykloje kainos (95 % socialiai remtiniems vaikams).

Miško oazėje įsikūrusi erdvi stovykla – “Gintaro poilsiavietė”. Prie spalvingų, saulės spinduliais nutviekstų, namelių tyvuliuoja Jurgežerių ežeras. Čia atvykę stovyklautojai patenka į gamtos prieglobstį.

Dešimtasis Veprių stovyklos sezonas kartu su projektu „TAPK 2“ liepos ir rugpjūčio mėnesiais vyresniuosius stovyklautojus iš Ukmergės ir aplinkinių rajonų, Vilniaus, Kauno, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir net JAV, kvietė į programos „Šventosios vingiai. Vasaros dėlionė“ veiklas.

„Merkurijaus stovykla“ – tai gėlo vandens lašelis sūrioje jūroje.

Paskelbtas edukacinių programų įgyvendinimo vaikų ne vasaros stovyklose 2019 - 2020 m.m. paslaugų pirkimas. Švietimo mainų paramos fondas įgyvendina ES Socialinio fondo finansuojamą projektą „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK 2)“, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas 7-18 m. vaikų užimtumui atostogų metu.

 Birželio 28 – liepos 4 dienomis stovykla klegėjo jauniausiųjų stovyklautojų balsais.

Kelmės specialiojoje mokykloje gyvenimas verda visuomet: įvairios veiklos ten vyksta net tada, kai kiti atostogauja.

Puslapis 2 iš 13
  • Finansuoja

  • Inicijuoja

  • Vykdo