2022 liepos 25
Žingsnis po žingsnio

Kartu išbandyta, sužinota, patirta tiek daug, kad išsiskiriant paskutinę dieną nuriedėjo ne viena ašara. Šios stovyklos tikslas buvo - ugdyti vaikų socialines ir emocines kompetencijas, didinti mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, gamtos mokslų, kalbų ir kitose srityse. Dalis stovyklos dalyvių, vadovų ir savanorių buvo iš Ukrainos, dėl to stovykloje buvo daug kalbėjome angliškai, veiklos vyko anglų kalba, dėl to buvo labai pagerinti šios užsienio kalbos įgūdžiai.

Pagrindinės stovyklos veiklos - turininga, įvairi ir kokybiška edukacinė veikla grupėmis, aktyvūs žaidimai ir sportas gamtoje, apsilankymai Rietavo baseine, teminiai vakarai prie laužo lauko kiemelyje, ypatingas dėmesys socialinių - emocinių kompetencijų ugdymui. Grupių vadovai lydėjo savo vaikus visos stovyklos metu, kartu reflektavo ir gilinosi į dienos iššūkius, savijautą. Su grupės vadovo pagalba vaikai mokėsi į iššūkius, sunkumus pažiūrėti kitaip, mokėsi su jais susidoroti, ko galima iš to išmokti.

Stovykloje buvo skiriamos komandinės užduotys. Grupes buvo stengiamasi sudaryti tarpusavyje nepažįstamų vaikų, kad jie galėtų susipažinti, susirasti naujų draugų, socializuotųsi. Buvo ir bendravimą skatinančių veiklų, tokių kaip “Conversation circles” (liet. bendravimo rateliai), kurių metu su vadovo pagalba dalyviai analizavo su dienos tema susijusią medžiagą. Mokėsi iššifruoti galbūt ne visai suprantamą informaciją ir vykdyti nurodytas instrukcijas, išsakyti mintis tam tikra tema.

Vyko daug smagių ir nuotaikingų apšilimo, susipažinimo, komandos formavimo, susikoncentravimo ir kitų žaidimų. Didžiausią įspūdį dalyviams paliko žygis pėsčiomis (įveikta apie 15 kilometrų), pačių gamintas maistas gamtoje, naktinis ralis, kurio metu dalyviai naudodamiesi prožektoriais turėjo įveikti atšvaitais pažymėtą trasą Rietavo parke ir teminiai vakarai, kurių metu buvo daug juoko ir bendravimo. Kiekvienos dienos pabaigoje buvo pildomas stovyklautojo žurnalas, kuriame atliekamos užduotys įsivertinant, ko pavyko išmokti per visą dieną. Šį žurnalą, su aprašytomis asmeninėmis patirtimis stovyklautojai išsivežė namo, jis primins jiems šį šaunų ir turiningą vasaros nuotykį. Stovykla įvyko ir dėl TAPK2 projekto paramos, finansuojamos Europos socialinių fondų, kurį inicijavo Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Dėkojame už šią galimybę.

 

Kitos naujienos