2017 sausio 30
Stovykloje „Energetikas“ dėmesys buvo skirtas pilnavertei vaikystei

Pirmoji stovyklos pamaina įvyko mokinių rudens atostogų metu (nuo 2016-11-31 iki 2016-11-04), stovyklautojus atsivežėme ir parvežėme stovyklos transportu.

Stovyklos metu didelis dėmesys skirtas sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, fizinei sveikatai, emociniam komfortui, ir svarbiausia – pilnavertei vaikystei. Stovyklautojai turėjo tikslingą ir veiksmingą fizinį aktyvumą, kuris efektyviai formuoja ir ugdo naudingus sveikatai įpročius, didelis dėmesys skiriamas sveikai mitybai. Vaikai sportuodavo rytinių mankštų metu, žaidė komandinius žaidimus, pramogavo žaisdami stalo tenisą, biliardą, ypač daug džiaugsmo vaikams suteikė plaukiojimas baseine, čia vyko ir vandens krepšinio varžybos.

Apie visuminę sveikatos sampratą, jos ypatumus ir fizinio aktyvumo poreikį diskutavome su stovyklos svečiais, surengėme akcijas. Praktinės-pažintinės veiklos stovyklos dalyviams suteikė motyvacijos, sudomino juos ir uždegė noru ne tik pažinti juos supančią socialinę ir kultūrinę aplinką, bet ir pagilinti jau turimas žinias, taip puoselėjant pasididžiavimą ir stiprinant meilę savo šalies kultūrai ir tradicijoms. Supažindinome stovyklautojus su visomis krikščioniškomis šventėmis (Kūčios, Kalėdos, Trys karaliai, užgavinės, Pelenų diena, Verbų sekmadienis, Velykos, Sekminės, Devintinės, žolinė, Vėlinės).

Vėlinės - mirusiųjų šventė. Organizavome apleistų kapelių Šventosios kapinėse tvarkymą. Prisiminėme iškilius, tautai ir tėvynei nusipelniusius žmones, aplankėme S. Povilaičio kapą Palangos kapinėse. Išsiaiškinome pagarbos numirusiems ir jų atminimo papročius. Žmonės panašūs į gamtą: gimsta, užauga, pasensta ir miršta, todėl prasminga, kad Vėlinės švenčiamos vėlų rudenį. O degančios žvakutės simbolizuoja gyvųjų ir mirusiųjų amžiną ryšį. Išsiaiškinome, kad Šv. Valentinas, Kazimieras, Patrikas, Juozapas, Stanislovas, Jurgis, jonas, Petras ir Povilas, rokas, Baltramiejus, Mykolas, visi Šventieji, Martynas.

Stovyklos metu pasitelkėme simuliacijos, refleksijos metodus, parengėme teatralizuotus pristatymus. Galiausiai vaikus pakvietėme tiesiog pabūti vaikais: paskatinome jų kūrybinę saviraišką įvairiose meno terpėse, daug dainavome, žaidėme, vaidinome, pažinome aplinką, save ir šalia esančius, stengėmės suvokti koks svarbus fizinis aktyvumas, sveika mityba. Todėl stovyklos uždarymui parengėme koncertą, vaikai šoko, dainavo, deklamavo eiles, pristatė sveikos gyvensenos pricipus.

 

  

Kitos naujienos