2020 rugpjūčio 07
Stovykla ŽILVITIS

Greitai išlydėsime paskutinius stovyklautojus, bet džiaugiamės, kad TAPK programoje sudalyvavo 243 vaikai iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Poilsiaudami stovykloje vaikai ne tik susipažino, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose, bet ir kartu diskutavo, repetavo pasirodymus, siekdami pademonstruoti įvairias asmenines savybes ir gebėjimus. Vyresniems vaikams patiko paskaita apie profesinį orientavimą ir lyderystę, džiaugėsi renginiais, kuriuose galėdavo atskleisti gebėjimus dirbti komandoje ir savo talentus. Kasdien mokėsi bendro šokio, kurį sušokdavo visa stovykla uždarymo iškilmėse.

Geriausi sportininkai ir aktyviausi stovyklautojai buvo apdovanoti medaliais ir direktoriaus padėkomis. Vakaras prie laužo, ošiant jūrai, graudino, kad laikas stovykloje greitai prabėgo. Išvykdami stovyklautojai žadėjo sugrįžti ir kitą vasarą, kartodami stovyklos himno žodžius: „Galbūt kitą vasarą žalią, čia vėl susitiksim, draugai...“ Laikas, praleistas „Žilvityje“, įdomus bei prasmingas – vaikai išvažiavo kupini įspūdžių, susiradę naujų draugų. Nors liūdna atsisveikinti, tačiau tikimės, kad kitą vasarą vėl būsime drauge ir linksmai leisime laiką.

Kitos naujienos