2020 rugpjūčio 17

Šiemet stovykla ,,Sportuok ir poilsiauk – sveikas būk!“ buvo vykdoma trimis pamainomis po 7 dienas. Iš viso stovykloje turiningai praleido laisvalaikį 40 vaikų. Stovykla finansuota Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir dalinai Europos socialinio fondo lėšomis, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Stovyklautojai  buvo užimti ne tik aktyvia sportinė veikla, kurios metu buvo ugdomas vaikų fizinis aktyvumas, bet ir turininga edukacine programa. Turiningai praleista diena Zarasų vandens pramogų parke Water Inn ir susitikimas su KASP Vyčio apygardos 5-sios rinktinės Zarasų 508 kuopos kariais savanoriais, kurie supažindino stovyklautojus su savanoriškos krašto apsaugos ypatumais.  Edukacinėje išvykoje į Anykščius apsilankyta ,,Dainuvos“ nuotykių slėnyje ir vieninteliame Lietuvoje atrakcione – vasaros rogučių trasoje, bei labirintų parke. Dalyvauta proto mūšyje, Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų pamokoje, susipažinta su baidarių sportu.

Apsilankymas Rūtos Kuzmaitės auginamų žirgų ūkyje, Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos Zarasų eskadrilėje ir Zarasų policijos komisariate. Daug maudynių ir pramogų paplūdimyje. Šiuolaikinis laikotarpis reikalauja iš naujo permąstyti ugdymo tikslus, ko mokiniams svarbu išmokti, kokius gebėjimu ir nuostatas jiems reikia išsiugdyti. Reikia padėti vaikams atsakyti į naujus demokratijos, globalizacijos, informacijos gausos, rinkos ūkio plėtros iššūkius  ir pasinaudoti atsiveriančiomis naujomis galimybėmis.  Stovykla buvo puiki galimybė, kad vaikai suvoktų šiuolaikinį pasaulį, kuriame vyksta staigūs kultūriniai, politiniai, ekonominiai pokyčiai, įgytų socialinių – emocinių kompetencijų ir būtų savarankiškais, veikliais, atsakingais žmonėmis, norinčiais ir gebančiais nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

 

Kitos naujienos