2022 liepos 26
Pilietiškumas, visuomeniškumas ir tolerancija svarbiausi stovykloje MERKURIJUS

Šiandieninėje visuomenėje, joje vykstančiuose socialiniuose pokyčiuose, ypač vaikų ir jaunimo tarpe tai aktualus ir opus klausimas.  Tad svarbu vaikus ir jaunimą įtraukti į veiklas, kuriose būtų formuojami jų socialiniai įgūdžiai, visuomeniškumo ir pilietiškumo pagrindai, skatinamas kūrybiškumas bei drąsa veikti keliant tikslus sau ir juos įgyvendinant, tapti kuo aktyvesniais pilietinės bendruomenės nariais.

Stovykloje vadovaujamasi principais: bendradarbiauti ir būti draugiškam bei aktyviam veiklose, džiaugtis vienas kito pasiekimais, atradimais, skatinama vaikų saviraiška bei visuomeniškumas.

Remiantis šiais principais organizuojamos įvairios veiklos, vaikų ir jaunimo užimtumas. Kiekvieną dieną pasitikome vis kitokiomis veiklomis bei užsiėmimais.

Susipažinimo dieną vyko išvykos prie Kauno marių, kur laukė laužas ir linksmybės. Dainavome, šokome, kepėme zefyrus, išgirdome daug linksmų istorijų, atradome ryšį vieni su kitais. Kiekvieną dieną sulaukdavome ir dar sutiksime svečių, paruošusių edukacines programas.

Sulaukėme Kauno priešgaisrinės gelbėtojų. Vaikai sužinojo apie ypatingai svarbų bei daug ištvermės reikalaujantį gelbėtojų darbą, prisiminė aktyvios pilietinės bendruomenės privalumus, išmėgino jėgas estafetėse. Vaikai dieną tęsė sportinių žaidynių rungtyse, demonstravo savo talentus.

Svečiuose turėjome sveiko laisvalaikio studiją "Sveiki Sveiki", su daugybę galvosūkių bei visą jaunimą įtraukiančių judrių žaidimų. Dieną pratęsėme bendru jungtiniu visų vaikų projektu „Merkurijaus planeta“ bei kvadrato ir krepšinio varžybomis. Vakarą papuošė pačių vaikų inicijuotas improvizacijų šou.

Svečiuose pabuvojusi maisto laboratorija vaikams suteikė ne tik teorinių žinių apie sveikus užkandžius bei jų alternatyvas, bet vaikai patys piešė, vizualizavo bei gamino savo užkandžius. Karšta vasaros diena puikiai tiko linksmosioms vandens žaidynėms-estafetėms. Nuoširdus juokas bei džiaugsmas visus nukėlė į svajonių pasaulį. Vaikai savo svajones piešė ant specialiai lauke jiems paruoštos plėvelės. Tokiu būdu buvo papuošta ir stovyklavietės erdvė. Dieną užbaigėme visus pakerėjusiu jogos renginiu „Aš - visatos dalis“.

Pakvietėme svečius su edukacine programa „Muzika visiems“. Ritmingoje visus išjudinusiose veiklose abejingų ritmui neliko. Vėliau diena tęsėsi žygiu bei lobio paieškomis, kur prireikė daug komandinio darbo bei vieno lyderio. Po to sekė žaidimai bei diskusijos apie lyderystę, pasitikėjimą, komandinį darbą ir jo reikšmę visam kolektyvui/bendruomenei. Vakaras neapsiėjo be vakaro renginio draugystės ir jos svarbos tematika.

Kiekvieną pamainą laukė prasmingas susitikimas su Laurynu - karjeros konsultantu, Euroguidance projekto ambasadoriumi. Kiekvieną pamainą vainikuoja renginys Tėveliams ir visiems artimiesiems. Pasiskirstę atsakomybes vaikai kimba į darbus bei paruošia nuostabius renginius su šokiais, dainom bei improvizacijom. Atsakingai ir noriai rašo laiškus ateities kartoms.

Atsisveikinę su vadovais bei draugais, kupini įspūdžių, naujų minčių ir pamąstymų, susiradę naujų draugų stovyklautojai vyksta namo džiaugtis likusia vasara.

 

 

Kitos naujienos