2018 kovo 09
Penkios pilietiškumo ir tolerancijos dienos stovykloje „Merkurijus“

Užtrauksim naują giesmę, broliai,
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosme kaip lig šiolei:
Kitas mąstysime dūmas.

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą.
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsme arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu!

- Maironis

 

Šie keli posmai puikiai atspindi stovyklos „Merkurijus“ dvasią, tvyrojusią šaltą vasario žiemos savaitę. Puikiai nusiteikę, nepabūgę ligų ir šalčių, susirinko vaikai ir vadovai pratęsti Lietuvos 100-čio šventės.

Lietuvai stovyklautojai skyrė dainas, rankdarbius, sniego skulptūras, dovanojo talentų ir sporto renginius.

Vakarais stovyklautojai sulaukdavo svečių iš Kauno kamerinio teatro, kurie diskutavo, žiūrėjo filmukus ir žaidė improvizacijas tolerancijos temomis.

Tos penkios stovyklos dienos pralėkė, regis, akimirksniu. Niekas dar nenorėjo išsiskirti. Ore sklandė nepaprasta pozityvi energija, džiaugsmą teikė nuoširdžiausi, gražiausi žodžiai draugams, vadovams, stovyklautojams.

„Skaitome anketas ir ašaros laimės kaupiasi“, sako administracijos darbuotojai. „Įgyvendinome užsibrėžtus tikslus. Tėveliai dėkoja už mūsų veiklas, ugdytą stovyklautojų savarankiškumą, darbą grupėje, gerą kolektyvą, išugdytą glaudų ryšį tarp vadovų ir stovyklautojų ir daugybę įspūdžių. Vaikai akcentuoja, kiek daug naujo sužinojo apie Lietuvą, išmoko ir sukūrė naujų šokių, dainų, rankdarbių, branginti draugystę, suprasti, vertinti ir dirbti grupėje. Tai - nuostabu!“

Kitos naujienos