2021 liepos 28

Vaikų vasaros stovyklos edukacinė programa įgyvendinama projekto „Tapk 2“, kurį administruoja švietimo mainų paramos fondas. Stovyklą dalinai finansavo Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir vaikų tėveliai. Žiobiškyje po 7 dienas dviem pamainomis stovyklavo net 60 vaikų, kurių amžius buvo nuo 8 iki 16 metų.Ypač karštos dienos pakoregavo stovyklos pirmosios pamainos programą. Buvo atsisakyta žygių, o daugiau laiko skirta pramogoms vandenyje.

Stovyklautojus aplankė daug svečių. Panevėžio apskrities vaikų teisių apsaugos skyriaus Rokiškio rajone specialistai vaikams pristatė filmą „Patyčių prevencija“, vyko filmo aptarimas, diskusijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos specialistai supažindino su saugiu elgesiu gamtoje ir prie vandens telkinių, demonstravo, kaip reikia gelbėti skęstančiuosius. Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506 kuopos savanoriai supažindino su karių ekipuote, ginklais, karių gyvenimu, papasakojo apie į Lietuvą plūstančius migrantus, pasiūlė atlikti įvairias užduotis.

Vaikams įsiminė naujokų krykštynos, linksmosios estafetės, kūrybinės dirbtuvėlės, vakariniai pasikalbėjimai, atsisveikinimo laužas. Stovyklautojai bendravo su Žiobiškio kaimo bendruomenės nariais, žaidė linksmąjį kvadratą, rinko konkorėžius basų kojų tako įrengimui. Visi kartu surinko 45 kg konkorėžių.Stovyklos metu vaikai susirado naujų draugų,  įgijo asmeninių, socialinių, emocinių kompetencijų, išmoko konstruktyviai spręsti iškilusias problemas, priimti naujus iššūkius bei  bendradarbiauti dirbdami komandoje. Atlikdami įvairias užduotis, dalyvaudami veiklose, stovyklautojai įgijo daugiau savarankiškumo ir drąsos, pasitikėjimo savimi.

 

 

Kitos naujienos