2020 rugpjūčio 25

Paskelbtas edukacinių programų įgyvendinimo vaikų ne vasaros stovyklose 2020 – 2021 m. m. paslaugų pirkimas. Švietimo mainų paramos fondas įgyvendina ES Socialinio fondo finansuojamą projektą „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK 2)“, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas 7-18 m. vaikų užimtumui atostogų metu. Projekto lėšomis vaikams apmokama iki 30 % dalyvavimo stovyklos programoje kainos (iki 95 % socialiai remiamiems vaikams). 2020 – 2021 mokslo metų mokinių ne vasaros atostogų metu projektas finansuos ne tik stovyklas su nakvynebet ir dienos stovyklas. Ne vasaros mokinių atostogų metu stovyklų programa turi tęstis 5 nepertraukiamas dienas.

Galima maksimali vienos dienos kaina vaikui 29,25 eurų, tuo tarpu 5 dienų - 146,25 eurai, iš kurių 30 % (arba iki 95 % socialiai remiamiems vaikams) finansuotų projektas, o likusią dalį tėvai ar kiti vaiko atstovai. Maksimali stovyklos kaina apima visas būtinas stovyklos organizavimo išlaidas (programa, nakvynė, maitinimas ir pan.) ir turi būti skelbiama viešajame stovyklos kvietime.

Kviečiame stovyklų organizatorius teikti pasiūlymus CVP IS sistemoje: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-662909 

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-09-10 d., 10:00 val. 

Kitos naujienos