2016 gruodžio 06


2016 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įpareigojo Švietimo mainų paramos fondą 2016-2020 metais administruoti Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)“.

Projektu „TAPK2“ siekiama plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklų formas bei turinį ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą 7-18 m. (7-21 m. neįgalūs vaikai) amžiaus mokiniams visoje Lietuvoje. Neformaliojo švietimo programų tikslas – vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas. Programos įgyvendinamos neformaliojo ugdymo principais ir metodais, skirtos kūrybiškumui, kūrybiniam mąstymui, konstruktyviam problemų sprendimui ugdyti.

2016 m. gegužės mėnesį buvo pasirašytos sutartys su 21 pirkimo dalių tiekėjais ir viso finansuotos 22 vaikų vasaros poilsio stovyklos. Projekto lėšomis 2016 m. finansuotas 4.589 vaikų dalyvavimas programose.

Remiantis įgyvendintų programų ataskaitų duomenimis metų pabaigoje buvo parengta 2016 m. neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose paslaugų vertinimo ataskaita.

Šios vertinimo ataskaitos tikslas - įvertinti neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose poveikį, tokios neformaliojo ugdymo formos naudą ir rezultatus. Siekiama, kad ataskaitos pagrindu neformaliojo ugdymo programų rengimas ir įgyvendinimas stovyklose būtų tobulinami.

Ataskaitą rasite ČIA.

Kitos naujienos