2018 lapkričio 27
Neformaliojo vaikų švietimo bendruomenė dalinosi patirtimi tarptautinėje konferencijoje

Lietuvoje ir Europoje neformalusis švietimas visuotinai pripažįstamas kaip veiksminga priemonė asmens socialinių emocinių kompetencijų ugdymui, jaunų žmonių integravimosi visuomenėje problemų sprendimui, visapusiškam asmenybės ugdymui. Neformalaus švietimo veiklos skirtos kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymui, kuri geba priimti sprendimus, užduoti drąsius klausimus, dega noru gyventi ir keistis. Ši švietimo sritis sukuria alternatyvią mokymosi ir tobulėjimo erdvę, atveria prasmingo laisvalaikio ir vaikų poilsio galimybes.

2018 m. lapkričio 22 d. Vilniuje vyko neformaliojo vaikų švietimo bendruomenei skirta konferencija.

Konferencijos metu ekspertai iš Lietuvos, Suomijos ir Slovakijos atskleidė neformaliojo švietimo reikšmę vaiko asmenybės ugdymui, pristatė vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo formas, metodus, pasidalino neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo patirtimi.

Seminaro temos:

  • Neformaliojo ugdymo svarba vaiko emocinei ir socialinei raidai
  • Neformalusis švietimas Suomijoje – kodėl kiekvienas vaikas svarbus ir ypatingas?
  • Lifeology“ programa ir jos įgyvendinimas neformaliajame vaikų švietime Slovakijoje
  • Neformaliojo vaikų švietimo pripažinimo sistema Suomijoje
  • Lietuvos neformaliojo švietimo „Už saugią Lietuvą“ iniciatyvos - dideli pokyčiai vaikų pasaulyje.

Kitos naujienos