2021 rugpjūčio 16

Šiemet įgyvendinome programą „Metų ratas“. Per septynias stacionarios stovyklos dienas prisiminėme metų šventes, domėjomės jų tradicijomis. Susirinkę į stovyklą išsiaiškinome, kokias šventes ir kaip minime šeimose. Jau antrąją stovyklos dieną skyrėme Užgavėnėms: gaminome kaukes, darėme Morę ir ją deginome, žaidėme žaidimus, vyko Lašininio ir Kanapinio kovos, prie ežero, degant Morei, valgėme blynus.

Kitomis dienomis prisiminėme Verbas, šv. Velykas, Jonines, Onines, šv. Kūčias ir šv. Kalėdas. Minėdami šias šventes, rišome verbas, vašku dažėme margučius, juos ridenome, pynėme vainikus bei leidome juos į ežerą, vadovaudamiesi pateiktomis nuorodomis, ieškojome paparčio žiedo, kepėme kūčiukus bei gaminome kitus šv. Kūčių patiekalus, susipažinome su burtais. Stovykloje prisiminėme ne tik tradicines šventes, bet mokėmės ir amatų: susipažinę su medinių žaislų istorija, išsidrožėme po laivelį, rišome šiaudinius žaislus eglutei, liejome žvakes, gaminome muilą, pynėme apyrankes.

Baigiantis stovyklai, vykome į pažintinę išvyką – Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Nors kelionė šiek tiek vargino, nes buvo labai karšta, bet ekskursija patiko: susipažinome su visų Lietuvos regionų buitimi prieš 100-150 metų, žaidėme to meto vaikų žaidimus, dirbome darbus (lyginome drobes, lukštenome pupeles), vaišinomės skania grikine koše, duona su sviestu, medumi. Buvo smagu. Dauguma vaikų, rašydami laiškus ir palinkėjimus stovyklai parašė, kad norėtų čia sugrįžti dar kartą.

Kitos naujienos