2018 kovo 30

Švietimo mainų paramos fondas, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-02-0001 „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)“, skelbia pažintinio vizito į Suomiją ir Estiją dalyvių atranką.

Pažintinio vizito tikslas

2018 m. gegužės 14 – 18 d. organizuojamo pažintinio vizito į Suomiją ir Estiją metu bus siekiama neformaliojo švietimo darbuotojus supažindinti su:

  • Pažangiausiais neformaliojo vaikų švietimo principais ir metodais;
  • Estijos ir Suomijos švietimo sistemų ypatumais ir neformaliojo vaikų švietimo sėkmės faktoriais;
  • Gerosios praktikos pavyzdžiais neformaliojo vaikų švietimo srityje.

Detali vizito programa

Kas gali dalyvauti?

Atrankoje dėl dalyvavimo pažintiniame vizite į Estiją ir Suomiją kviečiame dalyvauti neformaliojo švietimo įstaigų ir neformaliojo švietimo paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojus. Prioritetas bus teikiamas dalyviams, atstovaujantiems organizacijas, kurios įgyvendina edukacines programas vaikų stovyklose. Vieną organizaciją pažintiniame vizite gali atstovauti tik vienas dalyvis.

Numatomas atrinktų vizito dalyvių skaičius – 40.

Kalba, kuria bus dirbama

 Pažintinio vizito darbo kalba – anglų. Tikimasi, jog dalyvių anglų kalbos žinios leis jiems aktyviai dalyvauti pažintiniame vizite.

Finansavimas

Projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)“ lėšomis bus apmokamos visos su dalyvavimu pažintiniame vizite susijusios būtinos išlaidos.

Dalyvių atrankos procesas 

Norinčius dalyvauti atrankoje kviečiame iki 2018 m. balandžio 13 d. 13 val. pateikti paraišką dalyvavimui pažintiniame vizite į Estiją ir Suomiją paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti. Registracijos metu suteiktas slaptažodis gali ateiti į Jūsų pašto dėžutės "Junk Email" katalogą, prašome jį pasitikrinti.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų teikimo sistemoje turi būti pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei vizito dalyvio pasirašyta skenuota paraiška (kopija).

Atranka bus grindžiama tokiais kriterijais kaip geografinis balansas (šalies mastu), neformaliojo vaikų švietimo sričių įvairovė, anglų kalbos mokėjimas, patirtis neformaliojo vaikų švietimo srityje, motyvacija, vizito metu įgytų žinių ir patirties sklaidos bei pritaikymo mastas. 

Apie atrankos rezultatus dalyvius informuosime asmeniškai el. paštu iki balandžio 24 d.

Pasiruošimas vizitui 

Kiekvienas dalyvis įsipareigoja savarankiškai pasiruošti vizitui:

  • pasidomėti Estijos ir Suomijos neformaliojo vaikų švietimo principais ir teisiniu reguliavimu;
  • parengti savo organizacijos ir savo asmeninės patirties neformaliojo vaikų ugdymo srityje pristatymą lietuvių ir anglų kalbomis (žodžiu).  

Atsiskaitymas po vizito  

Kiekvienas dalyvis, grįžęs iš vizito, įsipareigoja:

  • iki birželio 4 d. Švietimo mainų paramos fondui el. paštu pateikti dalyvavimo vizite turinio ataskaitą. Ataskaitos forma bus pateikta svetainėje www.tapk.lt;
  • iki birželio 11 d. atsiųsti straipsnį, perteikiantį dalyvavimo pažintiniame vizite įspūdžius, įgytas žinias, naujas idėjas ir pan., kuris bus patalpintas interneto svetainėje www.tapk.lt bei viešinamas kitais Švietimo mainų paramos fondo sklaidos kanalais.

 

Kilus klausimų prašome kreiptis el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

____________________________________________________________________________________________

Švietimo mainų paramos fondo valdomi asmens duomenys yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi iki 2029-12-31 paraiškos pateikimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Kitos naujienos