2018 birželio 25
Geroji patirtis pažintinio vizito į Estiją ir Suomiją metu

Taip pat vizite sužavėjo Estijoje esantis Tartu aplinkos apsaugos švietimo centras ir AHHA mokslo centras, kuriuose edukacinės erdvės, technologijos ir ugdymo metodai mokslinėmis temomis sudomina net ir suaugusiuosius. Iš tiesų galima pasidžiaugti, Lietuva ne tiek jau daug atsilieka nuo šalių, kurias mes laikome geraisiais pavyzdžiais ir stengiamės jų turimą patirtį pritaikyti savo šalyje. Didžioji dalis įstatymų, strateginių planų ir siekiamybių sutampa. Mažiau buvo ištirta sritis, kurią sunkiau palyginti – tai pačių Estijos ir Suomijos gyventojų nuomonė bei lūkesčiai, tačiau pagal pateiktus statistinius duomenis Neformalaus vaikų švietimo nauda ir sklaida plečiasi bei įgauna vis didesnę prasmę švietime.

Vienas iš gerųjų patirčių pavyzdžių: neformalaus vaikų švietimo kompetencijų fiksavimas ir pritaikymas. Suomijoje veikiantys Neformalaus vaikų švietimo centrai akcentuoja įgytų kompetencijų įvardijimą kiekvienoje veikloje. Iki šiol buvo svarbu, kokių dalykinių įgūdžių vaikai įgauna mokyklose, tačiau socialiniai, kūrybiniai, asmeniniai ir kiti įgūdžiai šiomis dienomis įgauna vis didesnę reikšmę darbo rinkoje. Todėl svarbu pateikti išsamų kompetencijų vertinimą. Ir ypač šia tema edukuoti vaikus bei tėvus, nes turėdami tokias žinias ir vaikai, ir tėvai būtų sąmoningesni rinkdamiesi neformalaus švietimo veiklas, taptų lengviau atrasti tikruosius pomėgius bei pritaikyti įgautas žinias. Vizitas truko 5 dienas, kurių metų vyko nuolatinis bendravimas su vizito dalyviais. Žinoma, iki galo pažinti vieniems kitų nepavyko, tačiau buvo įdomu sužinoti, jog Lietuvoje tokia gausybė nuostabių specialistų, kurie savyje talpina europinio masto žinias ir idėjas. Pradžioje susitikę nedrąsus ir santūrūs, pabaigoje vizito dalyviai atsisveikino su plačia šypsena ir atvirais kvietimais tęsti projektą, kurti kartu naujus projektus, dalintis idėjomis ir tiesiog palaikyti ryšį. Pažintinis vizitas į Estiją ir Suomiją turbūt kiekvienam projekto dalyviui paliko kažką nuostabaus viduje. Tai ne buvo vien Estijos ir Suomijos švietimo patirties pažinimas, kartu tai buvo nepaprastai svarbi pradžia bendruomeniškumo ir komunikacijos puoselėjimui tarp mūsų pačių. Pradžia suvokti, kad esame lygiaverčiai kitoms Europos valstybėms ir kad laikas vertinti tai, ką turime.

Straipsnį parengė VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“ 2018 m. 

Kitos naujienos