2016 rugpjūčio 03
„Atgajos“ teatro pamainoje – nesiliaujanti kūrybingumo upė

Birželio 17–26 dienomis Smarliūnuose, Lazdijų rajone  įvyko pirmoji kūrybinės vaikų ir jaunimo stovyklos „Lietuvos atgaja“ pamaina.

Pamainos tematika – teatras ir viskas, kas su tuo susiję.

Turėjome beveik šimtą nuostabių, kūrybingų vaikų, nusiteikusių praleisti laiką be taip šiais laikais nuo mūsų neatplėšiamų telefonų ir ausinukų. Vaikų, norinčių atrasti kažką naujo.

Buvo dešimt intensyvių dienų, oras pasitaikė kaip niekad geras, beveik visą laiką švietė Saulė.

Stovykloje vaikai vaidino, režisavo, kūrė kostiumus, ieškojo ir pažino save mene ir tarp bendraamžių.

Kiekviena diena prasidėdavo mankšta, o nuo pusryčių iki pietų – įvairūs užsiėmimai, tarp kurių, be abejo, nemažai teatrinių veiklų: sceninis judesys, pratybos koncentracijai, forumo teatras, savianalizė, kūrybinis rašymas. Viską sunku išvardinti, darėme viską, nuo rankdarbių iki šokių. Po pietų – teminė dienos dalis, vaikai susipažindavo su specialiai tai dienai paruošta užduotimi, kartais stovykloje atsirasdavo personažai, kurie visą tą dieną veikdavo ir būdavo vienaip ar kitaip susiję su tos dienos veikla.

Beveik kiekvienos dienos neatsiejama dalis būdavo vaikų paruošti trumpi spektakliai. Spektakliai būdavo kuo įvairiausi, tiek žanriškai, tiek tematiškai. Vaikai parodė entuziazmą statydami vaidinimus ne tik linksmomis, bet ir labai rimtomis temomis.

Stovyklos vadovai-savanoriai pasiryžę padaryti viską, kad vaikams diena praeitų prasmingai. Turėjome 11 narsių vadovų, nuoširdžiai atsidavusių darbui, dainuojančių lopšines ir sėdinčių iki išnaktų bekuriant kitos dienos programą.

Ir vaikai, ir vadovai po stovyklos išvažiavo kažką naujo sau ir apie save atradę.

Vienas savanoris patirtį apibūdino taip: „Nors buvau vadovas, stovykla padėjo pajusti stebuklą, kas yra šeima. Ir kas dieną vis labiau skendau nesiliaujančioj kūrybingumo upėj, tiek vaikų, tiek vadovų“

Po dešimties dienų išsiskyrėme su dideliu noru vėl susitikti.