Apie projektą

Lietuvos švietimo sistemoje pagrindinis dėmesys ir lėšos skiriamos formaliajam švietimui. Tačiau neformalusis švietimas yra neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis. Neformalusis mokymasis atskleidžia žmonių kūrybinį potencialą, skatina žinių troškimą, aktyvumą, prisideda prie visuomenės ir asmenybės vystymosi.

Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis visoje Lietuvoje 2010-2012 m. vykdytas, 2013 m. trečią kartą pratęstas projektas TAPK „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“ itin prisidėjo prie sėkmingo įvairių neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo ir kokybiškai naujų neformaliojo ugdymo paslaugų Lietuvoje atsiradimo, ugdė neformaliojo švietimo teikėjų kompetencijas, paskatino naujų neformaliojo ugdymo metodų atsiradimą ir jų kasdienį taikymą.

Projekto tikslinės grupės - mokiniai, mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, jaunimas ir suaugusieji.

Projekto vykdytojas – Švietimo mainų paramos fondas.

 

Projekto veiklos kryptys:  

 • Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose.
 • Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse (institucijose), taikant neformaliojo ugdymo metodus.
 • Neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (mokytojų) mokymai.
 • Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas savivaldybėse .
 • Mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymai.

 

 

2010 - 2013 metais projekto TAPK metu įvykdytos 5 pagrindinės veiklos:

 • Visoje Lietuvoje įgyvendintos skirtingos trukmės ir apimties neformaliojo vaikų švietimo ir edukacinės programos.
 • Į vaikų vasaros poilsio stacionarių stovyklų veiklas integruotos neformaliojo švietimo programos.
 • Įgyvendintos 4 skirtingų temų pilietinio ir tautinio ugdymo nacionalinės programos.
 • Pravesti neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (mokytojų) mokymai ir mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymai.

 

2010 - 2013 metų projekto TAPK  rezultatai:

 • Neformaliojo švietimo, pilietinio ir tautinio ugdymo programose bei vasaros stovyklose dalyvavo 44 334 vaikai.
 • Apmokyti 304 neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai (mokytojai) ir 80 mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių.
 • Taikant neformaliojo ugdymo metodus, neformaliojo švietimo programos įgyvendinto 58 Lietuvos savivaldybėse.
 • Stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose įgyvendintos 48 neformaliojo švietimo programos.
 • Įgyvendinta 11 neformaliojo švietimo programų.
 • Įgyvendintos 6 pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programos.
 • Papildomai buvo įgyvendintos vasaros edukacinės programos (8) ir edukacinės programos soc. rizikos gr. vaikams (2) bei vaikams su negalia (2).

 

Planuojama, kad stovyklų įgyvendinamose programose 2014 m. dalyvaus 3500 vaikų, iš kurių 350 socialiai remtini. 2015 m.2065 vaikai, iš kurių 206 socialiai remtini. Kadangi naujame „TAPK“ etape didelis dėmesys skiriamas neįgaliųjų ugdymui, planuojama, jog edukacinėse programose dalyvaus 700 neįgalių vaikų.

Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto veikloms įgyvendinti 2010 – 2012 m. buvo skirta 10.110.485 litai. 2012 m. – antrajam projekto etapui –  1 mln. litų, 2013 m. - trečiajam - 1 mln. litų.  Ketvirtajam projekto etapui skirta dar 2 mln. Lt. Bendras projekto biudžetas - 14.110.485 Lt.

Džiaugiamės, kad projektas pratęstas jau trečią kartą, nes tik per ilgesnį laiką įmanoma pasiekti rezultatų, kurie išryškėja kryptingai siekiant užsibrėžto tikslo.

 

Projekto vykdymo schema:

Veiklų žemėlapis

Įvykių kalendorius

2016 rugpjūtis
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31

Fotogalerija